Robert Chybowski

Niezależny Doradca ds. Strategii Finansowej i Inwestycyjnej

Robert Chybowski, jako niezależny doradca, specjalizuje się w obszarach finansów, zarządzania, realizacji inwestycji kapitałowych na rynku prywatnym oraz w strukturyzacji i organizacji finansowania przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu pierwotnych i wtórnych ofert publicznych akcji, które łącznie osiągnęły wartość ponad 6 mld zł. Zrealizował około 100 projektów doradczych i kapitałowych, w tym: prywatyzacje przedsiębiorstw, transakcje typu MBO i LBO, projektowanie i organizację przedsiębiorstw, opracowywanie i implementację strategii rozwoju, restrukturyzację przedsiębiorstw oraz organizację finansowania.

Jest założycielem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SPATIUM S.A. i pełnił rolę organizatora pierwszego polskiego publicznego funduszu nieruchomości. Ponadto, był organizatorem i zarządzającym kilkunastoma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Jako założyciel i organizator pierwszej ogólnopolskiej firmy specjalizującej się w masowej wycenie nieruchomości, współpracował z 13 bankami i 420 rzeczoznawcami majątkowymi.

Jego ulubioną specjalizacją zawodową jest identyfikacja podmiotów z potencjałem wzrostu wartości, szczególnie na podstawie wycen przedsiębiorstw, wykorzystując metody dochodowe, porównawcze i majątkowe.

Robert Chybowski