Maciej Borkowski

Ekspert Finansowy i Programista

Maciej Borkowski jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym oraz certyfikowanym analitykiem finansowym (CFA) akredytowanym przez CFA Institute. Posiada licencję numer 366 wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jego bogate doświadczenie w branży inwestycyjnej, sięgające 12 lat, obejmuje pracę na różnych stanowiskach w Biurze Maklerskim Pekao S.A., od analityka inwestycyjnego, przez doradcę inwestycyjnego, kierownika ds. doradztwa inwestycyjnego, aż po dyrektora Biura Analiz Inwestycyjnych.

W trakcie swojej kariery Maciej sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego przez 5 lat, gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Brał udział w licznych projektach rynku kapitałowego, w tym przy emisjach akcji i obligacji oraz w projektach mających na celu wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w proces doradztwa i stworzenie algorytmów optymalizujących portfele inwestycyjne klientów.

Poza swoimi osiągnięciami w finansach, Maciej posiada również 3-letnie doświadczenie programistyczne oraz umiejętności w zakresie programowania w Python i JavaScript. Jego portfolio programistyczne obejmuje stworzenie platformy erating.pl, dedykowanej ocenie i wycenie spółek publicznych oraz niepublicznych, łącznie ze startupami. Ta innowacyjna platforma odzwierciedla jego zainteresowania zarówno w dziedzinie finansów, jak i technologii.

Maciej Borkowski jest uosobieniem połączenia wiedzy finansowej z technologiczną precyzją, co pozwala mu na innowacyjne podejście do analizy i doradztwa inwestycyjnego. Jego umiejętności analityczne i doświadczenie w zarządzaniu projektami czynią go cennym ekspertem w każdej inicjatywie rynku kapitałowego.

Maciej Borkowski