Krzysztof Krzysztyniak

Specjalista ds. Zarządzania Projektami i Współpracy Międzyinstytucjonalnej

Krzysztof Krzysztyniak to doświadczony menedżer projektów, który swoje umiejętności i wiedzę rozwijał w dynamicznym środowisku branży finansowej. Jego kariera obejmuje pracę w kilku renomowanych bankach komercyjnych, gdzie nawiązywał i pielęgnował współpracę z licznymi partnerami zewnętrznymi, w tym towarzystwami funduszy inwestycyjnych, Mennicą Wrocławską, agentami transferowymi, InPostem, Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) oraz różnymi vendorami zewnętrznymi.

Jego doświadczenie w pracy z organami publicznymi takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) dodatkowo podkreśla jego kompetencje w zarządzaniu złożonymi aspektami projektów. W 2018 roku Krzysztof odegrał kluczową rolę w procesie fuzji banków, gdzie odpowiadał za migrację kont osobistych i oszczędnościowych do banku przejmującego, co świadczy o jego zdolnościach w zarządzaniu zmianą i projektami o wysokim stopniu skomplikowania.

W ramach dalszych obowiązków, Krzysztof zajmował się współpracą z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, aktualizacją oferty i dokumentacji zgodnie z regulacjami prawnymi, a także przygotowaniem i wysyłką informacji kosztowych ex-post do klientów, zgodnie z dyrektywą MIFID. Jego rola jako kierownika zespołu Help Desk obejmowała wsparcie sieci sprzedaży, co wymagało nie tylko głębokiej wiedzy produktowej, ale także umiejętności zarządzania zespołem i komunikacji.

Krzysztof dowiódł swoich umiejętności jako menedżer, przygotowując wytyczne oraz przeprowadzając kontrole funkcjonalne w oddziałach banku na terenie całej Polski. Jego wszechstronne doświadczenie, umiejętności lidera oraz dogłębna znajomość branży finansowej czynią go wyjątkowym specjalistą w zarządzaniu projektami i współpracy międzyinstytucjonalnej.

Krzysztof Krzysztyniak