Krzysztof Grząba

Negocjator biznesowy, trener i menadżer

Ukończył studia z etyki, mediacji i negocjacji oraz socjologii biznesu i zarządzania oraz liczne kursy, m.in. z negocjacji biznesowych, mediacji, wywiadu i kontrwywiadu biznesowego, zarządzania zwinnego oraz warsztatu trenerskiego.

Uczestniczył w wielu szkoleniach i uzyskał wiele certyfikatów, m.in. Certified International Professional Negotiator oraz Certified International Professiomal Trainer, akredytowany przez American Certification Intitute, Professional Customer Service a także przez organizację Liderzy jutra – przywództwo, budowanie strategii i modeli biznesowych.

W 2021 roku otworzył przewód doktorski z negocjacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku zarządzanie. Obecnie zajmuje się zarządzaniem kontraktami oraz negocjacjami w spółce Skarbu Państwa. Wcześniej pracował jako negocjator oraz menedżer w firmach prywatnych. Z negocjacjami związany od 2014 roku. Swoje umiejętności zdobywał poprzez studia oraz pracę w kancelarii finansowej, marketingu i sprzedaży oraz jako samodzielny negocjator i menedżer. Zajęcia edukacyjne, wykłady oraz szkolenia prowadzi od 2012 roku.

Na początku związany z kształceniem młodzieży, a następnie dorosłych. W szkołach średnich (m.in. w Poznaniu, Łowiczu, Krakowie, Warszawie) prowadził zajęcia edukacyjne z przedsiębiorczości, samorozwoju i motywacji. W trakcie swoich wykładów i szkoleń dla dorosłych chce zarazić uczestników pasją do negocjacji oraz kreatywnym podejściem do rozwiązywania trudnych spraw biznesowych, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Obecnie związany z kilkoma organizacjami, w ramach których prowadzi szkolenia z negocjacji i wywiadu biznesowego. Dodatkowo jest wolontariuszem w wielu instytucjach, stowarzyszeniach i fundacjach. Człowiek wielu pasji.

Krzysztof Grząba