Aurelija Gaca

Ekspert w dziedzinie marketingu i zarządzaniu finansami

Aurelija to doświadczony profesjonalista w dziedzinie marketingu i zarządzania finansami, specjalizująca się w opracowywaniu strategii marketingowych, koordynacji kampanii reklamowych oraz nadzorze nad działalnością zespołów marketingowych i sprzedażowych. Posiada umiejętności w zawieraniu umów, prowadzeniu negocjacji z dostawcami zewnętrznymi, a także w nadzorowaniu produkcji materiałów promocyjnych. Jej doświadczenie obejmuje ścisłą współpracę z działami sprzedaży, ustalanie budżetów marketingowych, oraz budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi.

Jest także ekspertem w zakresie finansowania projektów, z głęboką wiedzą na temat możliwości dotacyjnych, szczególnie z funduszy venture. Posiada doświadczenie w opracowywaniu pitch-decków, przygotowywaniu start-upów do prezentacji inwestorskich, oraz tworzeniu wieloaspektowych projekcji finansowych. Zajmuje się budowaniem modeli biznesowych, prowadzeniem negocjacji w imieniu start-upów, oraz pomocą w doborze kluczowego personelu. Jej praca obejmuje również analizę i ocenę potencjału badawczo-rozwojowego start-upów, przygotowanie wniosków pod finansowanie z funduszy VC, oraz opracowywanie strategii go-to-market. Posiada umiejętności w sporządzaniu analiz finansowych i wycen dla start-upów oraz przedsiębiorstw.

Aurelija Gaca