Adam Osiński

Prawnik

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalista w zakresie rynku kapitałowego, w szczególności rynku NewConnect. Ekspert w zakresie, szeroko rozumianego prawa cywilnego i handlowego. Doradca w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) dla polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw.

Posiada ogromne doświadczenie w zakładaniu oraz obsłudze spółek typu start-up, w tym w obsłudze procesów pozyskiwania środków dla tego typu spółek.

Pionier polskiego rynku crowdfundingu udziałowego, czyli nowoczesnej formy inwestowania społecznościowego, dla potrzeb którego stworzył pełną procedurę inwestowania w udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adam Osiński