Praktyka organizacji i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Budowanie modeli finansowych dla Venture Capital wykorzystujących alternatywne fundusze inwestycyjne.

Prawidłowo zbudowany model finansowy powinien być oparty o realne poziomy kosztów funkcjonowania poszczególnych podmiotów. Model finansowy powinien być sparametryzowany w taki sposób, aby pozwalał na budowanie różnorodnych scenariuszy przyszłości i dokonywanie analiz wrażliwości na zmiany wartości poszczególnych parametrów. Taki model stanowi rzeczywistą pomoc w modelowaniu sposobu działania funduszu oraz w przyszłym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Opis szkolenia

Podejmując duże przedsięwzięcia w postaci funduszu Venture Capital należy przygotować dokumentację prawną potrzebną do rejestracji podmiotu np. w formie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej. Ponadto należy opracować model finansowy prognozujący przepływy pomiędzy spółkami portfelowymi, funduszem, inwestorami i podmiotem zarządzającym.

Na szkoleniu uczestnicy poznają

 • Zasady organizacji i działania ASI
 • Sposoby zarabiania z wykorzystaniem struktur ASI
 • Budowę modelu finansowego funduszu Venture Capital
 • Koszty funkcjonowania funduszy
 • Sposoby pobierania typowych opłat dla funduszy, w tym zasady naliczania wynagrodzenia success fee
 • Zasady optymalizowania działalności dla zwiększania rentowności funduszu

Agenda

1. Formy organizacyjno-prawne funduszy venture capital wykorzystywane przez alternatywne fundusze inwestycyjne.

Warunki formalne funkcjonowania alternatywnych funduszy inwestycyjnych venture capital. Struktura organizacyjna, formy organizacyjno-prawne i wymogi formalne działania jako:

 1. ASI zewnętrznie zarządzanego,
 2. ASI wewnętrznie zarządzanego.

Wymogi formalne w organizacji i funkcjonowaniu:

 1. ASI zewnętrznie zarządzanego,
 2. ASI wewnętrznie zarządzanego.

Rola komitetu inwestycyjnego i jego funkcjonowanie w praktyce.

Rola rady ekspertów i jej praktyka w funkcjonowaniu.

1 h – wykład, dyskusja moderowana

2. Działania niezbędne dla organizacji funduszu venture capital.

Opis działań koniecznych dla zorganizowania struktury funduszu venture capital, opartej o:

 1. ASI zewnętrznie zarządzane,
 2. ASI wewnętrznie zarządzane.

1 h – wykład, dyskusja moderowana

3. Jak zarabiać z wykorzystaniem struktur funduszowych.

Wykorzystanie struktur funduszowych ASI przez:

 1. poszukujących celów inwestycyjnych (inwestorów),
 2. poszukujących kapitału (spółki),
 3. zarządzających funduszami.

1 h – wykład, dyskusja moderowana

4. Modele przepływów finansowych w strukturach funduszowych.

Przychody i koszty funkcjonowania funduszy. Przepływy finansowe dla:

 1. inwestora
 2. spółek celowych
 3. zarządzających

Przychody i koszty poszczególnych składników struktur funduszowych, w tym:

 1. ASI zewnętrznie zarządzanych, ZASI zewnętrznie zarządzającego ASI,
 2. ASI wewnętrznie zarządzanych.

1 h – wykład, dyskusja moderowana

5. Wycena aktywów funduszy alternatywnych.

 • Wymogi formalne.
 • Stosowane metody wyceny – analiza krytyczna, praktyka wycen.
 • Praktyka wycen aktywów alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

1 h – wykład, dyskusja moderowana

6. Wprowadzenie do budowy modelu finansowego obejmującego wszystkie jednostki organizacyjne wchodzące w skład struktury funduszowej.

Struktura i parametry modelu finansowego:

 1. ASI zewnętrznie zarządzanego,
 2. ASI wewnętrznie zarządzanego,
 3. FIZ/FIZAN i TFI

1 h – warsztaty

1. Wspólne zbudowanie modelu finansowego dla ASI zewnętrznie zarządzanego

Zbudowanie modelu ASI w formacie MS Excel, uwzględniającego:

 1. Wpływy kapitału do ASI,
 2. Umorzenia kapitału ASI,
 3. Wypłaty zysków ASI,
 4. Koszty due diligence i koszty transakcyjne,
 5. Koszty funkcjonowania ASI,
 6. Wynagrodzenie za zarządzanie pobierane przez ZASI,
 7. Wynagrodzenie za sukces pobierane przez ZASI,
 8. Przychody/wynik ASI na inwestycjach.

Model ZASI w formacie MS Excel, uwzględniający:

 1. Przychód ZASI z tutułu wynagrodzenia za zarządzanie ASI,
 2. Przychód ZASI z tytułu wynagrodzenia za sukces,
 3. Inne możliwe tytuły przychodów ZASI,
 4. Koszty ZASI.

3 h – warsztaty

2. Wspólne zbudowanie modelu finansowego dla ASI wewnętrznie zarządzanego

Model ASI w formacie MS Excel, uwzględniający:

 1. Wpływy kapitału do ASI,
 2. Umorzenia kapitału ASI,
 3. Wypłaty zysków ASI,
 4. Koszty due diligence i koszty transakcyjne,
 5. Koszty funkcjonowania ASI,
 6. Wynagrodzenie zarządu ASI,
  • wynagrodzenie za zarządzanie,
  • wynagrodzenie za sukces,
 7. Przychody/wynik ASI na inwestycjach.

2 h – warsztaty

3. Podsumowanie szkolenia, odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania dotyczące zakresu szkolenia.

1 h – dyskusja moderowana

Warszawa

Netto

3 200 zł netto

Max / min liczba osób

10 / 5

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.