Negocjacje w biznesie

Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną

Część teoretyczna

  • Definicja, zasady oraz reguły negocjacji
  • Podstawowe prawa psychologiczne oraz reguły wpływu społecznego
  • Zarządzanie procesem negocjacji
  • Wybór miejsca negocjacji
  • Strategie negocjacyjne
  • Taktyki i techniki negocjacyjne
  • Profil oraz zadania negocjatora

Część praktyczna

Podczas zadań praktycznych uczestnicy biorą udział w kilku symulacjach z różnych obszarów biznesowych w których będą mogli wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę. Po nich następuje szerokie omówienie przebiegu negocjacji. Wszystkie wykłady oraz symulacje odnoszą się do praktycznych umiejętności negocjatora. Trener natomiast dzieli się swoim doświadczeniem zdobytym podczas różnorakich negocjacji oraz autorskim spojrzeniem na cały proces dochodzenia do porozumienia i osiągania celów.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest młodym przedsiębiorcom, osobom zamierzającym rozpocząć własną działalność, kadrze kierowniczej, pracownikom sprzedaży, kupcom oraz wszystkim zainteresowanym zdobyciem oraz pogłębieniem wiedzy na temat negocjacji oraz prowadzącym spotkania biznesowe.

Agenda

1. Negocjacje – co to jest i do czego służy?

Omówienie podstawowych definicji negocjacji; zapoznanie uczestników z nomenklaturą oraz podstawowymi zagadnieniami związanymi z negocjacjami w biznesie;
2 h – wykład, dyskusja moderowana, burza mózgów, case study

2. Podstawowe prawa psychologiczne oraz reguły wpływu społecznego

Omówienie podstawowych praw psychologicznych oraz reguł wpływu społecznego; wykorzystanie praw i reguł w praktyce; zwrócenie uwagi na obronę przed nimi; krótkie zadania dla uczestników;
2 h – wykład, dyskusja moderowana, zadanie aktywizujące

3. Postawy i style

Zapoznanie uczestników z postawami oraz odpowiadającymi im stylami negocjacji (kompromis, kooperacja, dostosowanie się, unikanie, rywalizacja); omówienie własnych preferencji oraz dominującego stylu każdego z uczestników;
2 h – wykład, dyskusja moderowana, case study

4. Proces negocjacji

Omówienie procesu negocjacji w biznesie; zwrócenie uwagi uczestników na poszczególne fazy, ich rola i punkty newralgiczne; warunki skutecznych negocjacji;
2 h – wykład, dyskusja moderowana,

1. Przygotowanie – analiza sytuacji, wywiad biznesowy

Omówienie roli jaką ma przygotowanie do negocjacji a w jej rezultacie; zapoznanie uczestników z podstawami wywiadu biznesowego/gospodarczego; analiza sytuacji;
2 h – wykład, dyskusja moderowana, ćwiczenia

2. Komunikacja i miejsce w negocjacjach

Omówienie elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach; błędy w komunikacji; skupienie uwagi na element miejsca oraz przestrzeni w przygotowaniu negocjacji ich plusów oraz wad; podstawy savoir vivre;
2 h – wykład, dyskusja moderowana, burza mózgów, ćwiczenia

3. Strategie oraz modele

Omówienie głównych modeli negocjacji; zaprezentowanie i omówienie strategii używanych w procesie dojścia do porozumienia;
2 h – wykład, dyskusja moderowana, burza mózgów

4. Taktyki i techniki

Omówienie taktyk i technik oraz sposobu ich używania podczas negocjacji biznesowych; symulacje;
2 h – wykład, dyskusja moderowana, symulacje

Warszawa

Netto

2 500 zł netto

Max / min liczba osób

10 / 5

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.