Wiedza w pigułce – dziedziczenie akcji ASI

Kodeks Spółek Handlowych (KSH) reguluje kwestie związane ze spółkami handlowymi w Polsce. W przypadku współwłasności akcji przez małżonków, KSH może wpływać na sposoby zarządzania tymi akcjami oraz na ich dziedziczenie.

Według art. 343 § 1 KSH, wobec spółki za akcjonariusza uważa się tylko osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy. Małżonkowie mogą być wpisani do rejestru jako współuprawnieni z akcji; aby mogli wykonywać prawa związane z akcjami, muszą wyznaczyć wspólnego przedstawiciela (art. 333 § 2 KSH). Ustanowienie takiego przedstawiciela jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i wymaga zgody wszystkich współuprawnionych. Jeśli małżonkowie nie wyznaczą wspólnego przedstawiciela, nie będą mogli korzystać z praw wynikających z akcji, co może mieć istotne konsekwencje, takie jak np. niemożność odbioru dywidendy czy głosowania na walnym zgromadzeniu. W przypadku dziedziczenia akcji po śmierci jednego z małżonków warto rozważyć sporządzenie testamentu. Można też skorzystać z zapisu windykacyjnego, który pozwala na przekazanie konkretnych składników majątku spadkowego wyznaczonemu zapisobiercy. W takim przypadku, nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego będzie wymagało potwierdzenia, które można uzyskać w sądowym postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub poprzez notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Dodatkowo warto rozważyć powołanie wykonawcy testamentu, który będzie zarządzał majątkiem spadkowym do czasu objęcia go przez spadkobierców. W przypadku współwłasności akcji przez małżonków istotne jest właściwe planowanie zarówno w zakresie zarządzania akcjami, jak i dziedziczenia, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji prawnych.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.