Porozumienia wekslowe Assay – ostrzeżenie Prezesa UOKiK

Prezes UOKiK oskarżył Assay Management oraz spółkę Assay ASI oferującą „weksle inwestycyjne” o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz wydał ostrzeżenie w tej sprawie.

Assay Management pozyskuje klientów dla Assay Management Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (Assay ASI), oferującej porozumienia wekslowe z deklarowanym stałym oprocentowaniem i regularnymi wypłatami odsetek. Prezes UOKiK zarzucił Assay Management oraz Assay ASI naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Wobec zarządu Grupy Assay prowadzone są również postępowania; spółkom grozi kara do 10% obrotu, a członkom zarządu odpowiedzialność finansowa do wysokości 2 mln zł. Zebrane informacje wskazują, że konsumenci mogą niestety stracić zainwestowane środki, stąd też ostrzeżenie konsumenckie Prezesa UOKiK w tej sprawie. Jak zaznaczono, oferta „weksli inwestycyjnych” nie daje gwarancji deklarowanych zysków, a zapewnienia o nadzorze KNF nad odnośnymi podmiotami są nieprawdziwe. W ramach porozumienia wekslowego Assay ASI nabywa udziały i akcje w start-upach. Funkcjonowanie tego typu podmiotów jest obarczone ryzykiem utraty płynności finansowej, co w efekcie może prowadzić do niepowodzenia inwestycji i utraty zainwestowanych środków.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zauważa, że Assay Management przekazuje nieprawdziwe informacje o korzyściach finansowych z oferowanych porozumień wekslowych, co jest sprzeczne z prawem konsumentów do otrzymania rzetelnej informacji. W przeszłości UOKiK nałożył kary na inne spółki oferujące „weksle inwestycyjne”, a od lutego 2023 r. trwa postępowanie przeciwko Aforti Holding. Ostrzeżenie konsumenckie ma na celu uświadomienie konsumentom ryzyka związanego z inwestycjami niezabezpieczonymi i niepodlegającymi nadzorowi KNF.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.