Pierwszy nabór PFR Starter dla funduszy VC

W dniach od 12 do 29 lutego 2024 roku, PFR Ventures zainicjowało pierwszą serię naborów do pięciu swoich programów bazujących na środkach unijnych z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

W rezultacie, 39 zespołów, zarówno tych planujących uruchomienie, jak i już zarządzających funduszami venture capital, złożyło swoje oferty, demonstrując żywotne zainteresowanie wsparciem innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce.

PFR Ventures, pełniący rolę zarządzającego funduszami funduszy, inwestuje w fundusze venture capital (VC) oraz private equity (PE), korzystając z kapitału unijnego. Pięć programów: PFR Starter, Biznest, Otwarte Innowacje, KOFFI oraz CVC, ma na celu stymulację polskiego rynku innowacji i aktywizację inwestorów prywatnych, w tym aniołów biznesu oraz korporacji.

Analiza złożonych ofert zajmie najbliższe trzy miesiące, a pierwsze umowy z funduszami VC mają zostać podpisane na przełomie maja i czerwca 2024 roku. Jest to krok w stronę realizacji celu, jakim jest rozwój licznych innowacyjnych projektów dzięki nowym środkom unijnym. Oczekuje się, że pierwsze fundusze rozpoczną inwestowanie już w drugiej połowie 2024 roku.

Druga seria naborów ruszy 8 kwietnia, oferując kolejne dwa tygodnie na aplikacje od funduszy. Planowane są następne nabory w II i III kwartale tego roku. Dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki, planuje się zasilenie łącznie około 40 funduszy venture capital. Wkład publiczny wyniesie 1,8 mld zł, a dodatkowe 1,1 mld zł dołożą inwestorzy prywatni. Kapitał z FENG ma być dostępny dla zarządzających do końca 2025 roku, wspierając dynamiczny rozwój innowacji w Polsce.

Cel programu

Głównym celem Naboru jest selekcja Podmiotów Zarządzających, które będą zarządzać funduszami VC inwestującymi w mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju. Szczególny nacisk kładziony jest na spółki przed pierwszą komercyjną sprzedażą, realizujące lub planujące realizację innowacyjnych rozwiązań.

Środki i warunki inwestycji

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na finansowanie Funduszu VC w ramach programu PFR Starter to 807 mln zł. Oferenci mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 20 mln zł do 65 mln zł. Dofinansowanie będzie realizowane w formie zwrotnej, z zastrzeżeniem zasad określonych w Zasadach Naboru oraz Umowie Inwestorskiej, oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Kto może aplikować?

O środki w ramach Naboru mogą ubiegać się Podmioty Zarządzające, które spełniają kryteria określone w Zasadach Naboru oraz Wyboru Ofert. W przypadku, gdy Podmiot Zarządzający nie został jeszcze utworzony, oferty mogą składać osoby fizyczne, które planują utworzyć taki podmiot i zarządzać funduszem VC.

Profil funduszu PFR starter

PFR Starter jest jednym z 9 programów fund-of-funds realizowanych przez PFR Ventures, skierowanych do funduszy inwestujących przede wszystkim w spółki na najwcześniejszym etapie ich rozwoju. Program przewiduje inwestycje w fundusze venture capital o ticketach inwestycyjnych do 5 mln PLN. Udział PFR Starter w kapitalizacji funduszu może wynosić maksymalnie 80% (20-65 mln zł), przy czym pozostałą część kapitalizacji wnoszą członkowie zespołu inwestycyjnego i niezależni od nich inwestorzy prywatni, z przysługującym im prawem do 2,5-krotnej asymetrii zysku względem udziału w kapitalizacji funduszu.

Proces inwestycyjny i okresy

Okres inwestycyjny w ramach programu wynosi 4 lata, po którym następuje okres dezinwestycyjny trwający kolejne 4 lata. Zarządzający funduszem otrzymują tzw. management fee za zarządzanie funduszem, a po zakończeniu działalności funduszu mogą również otrzymać carried interest, czyli udział w zyskach generowanych przez fundusz.

O programie

Program PFR Starter jest dedykowany dla zespołów zarządzających, które mają na celu wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw na najwcześniejszym etapie ich rozwoju. Jest to inicjatywa skierowana do profesjonalnych zespołów zarządzających funduszami VC, które skupiają się na inwestowaniu w początkujące spółki wprowadzające na rynek innowacyjne rozwiązania. Fundusze, które współpracujemy w ramach Startera, są wybierane poprzez przeprowadzane nabory, gdzie duże znaczenie ma komplementarność doświadczenia (inwestycyjnego, przedsiębiorczego, branżowego) osób tworzących zespół zarządzający, jak i ich zaangażowanie w aktywne wspieranie spółek portfelowych oraz zarządzanie funduszem.

Cele Strategiczne

Głównym celem strategicznym PFR Starter jest dostarczenie finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju, zwłaszcza tych przed pierwszą komercyjną sprzedażą. Program ma na celu nie tylko zapewnienie kapitału potrzebnego do rozwoju działalności innowacyjnej, ale również wspieranie ekosystemu start-upów i innowacji w Polsce poprzez tworzenie i rozwijanie profesjonalnych zespołów zarządzających funduszami venture capital.

Wsparcie i wkład prywatny

Znaczącym aspektem programu jest wymóg wkładu prywatnego, który musi wynosić minimum 20% kapitalizacji funduszu. Umożliwia to większe zaangażowanie inwestorów prywatnych w rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, a także wzmacnia model finansowania oparty na partnerstwie publiczno-prywatnym. PFR Starter, oferując do 80% kapitalizacji funduszu, zapewnia stabilną platformę do inwestycji w innowacyjne projekty, jednocześnie zachęcając do aktywnego udziału inwestorów prywatnych i ekspertów branżowych.

Podsumowanie

Pierwsza seria naborów PFR Ventures podkreśla znaczenie inicjatyw wspierających ekosystem innowacji w Polsce. Wsparcie finansowe i merytoryczne dla funduszy venture capital to krok w stronę umacniania pozycji Polski jako centrum innowacyjności w Europie. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki analiz oraz rozpoczęcie inwestycji, które przyczynią się do rozwoju nowych, przełomowych projektów na polskim rynku.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.