Due diligence finansowe – spis treści

Przykładowy spis treści

1. CEL BADANIA

2. KLUCZOWE USTALENIA I REKOMENDACJE

3. DANE ŹRÓDŁOWE

4. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI WEDŁUG DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH

4.1. Bilans

4.1.1. Aktywa

4.1.1.1. Aktywa trwałe

4.1.1.2. Aktywa obrotowe

4.1.2. Pasywa

4.1.2.1. Kapitał własny

4.1.2.2. Rezerwy

4.1.2.3. Zobowiązania długoterminowe

4.1.2.4. Zobowiązania krótkoterminowe

4.2. Zobowiązania pozabilansowe

4.3. Rachunek zysków i strat

4.3.1. Przychód

4.3.2. Koszty operacyjne

4.3.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

4.3.4. Przychody i koszty finansowe

4.4. Przepływy pieniężne

4.5. Analiza wskaźnikowa

5. OCENA PROGNOZ

5.1. Założenia

5.2. Projekcje

6. OCENA RYZYK.

6.1. Identyfikacja ryzyk

6.2. Zagrożenia i mityganty

7. PODSUMOWANIE.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.