Aneta Słupek

Analityk Danych

Aneta Słupek to doświadczona profesjonalistka z branży finansowej, która swoją karierę rozpoczęła od obsługi klientów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych w różnych obszarach. Jej bogate doświadczenie zdobyte na infolinii i w Help Desku dla Sieci Sprzedaży pozwoliło jej nie tylko na zgłębienie wiedzy na temat produktów bankowych, ale także na rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, empatii oraz skutecznego rozwiązywania problemów.

W roli menadżera Help Desku Aneta nie tylko umocniła te umiejętności, ale także stanęła przed nowymi wyzwaniami, związanymi z zarządzaniem ludźmi i procesami.

Od 2018 roku Aneta wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w obszarze analizy danych i raportowania, ze szczególnym naciskiem na produkty inwestycyjne. Współpracuje z Agentami Transferowymi oraz Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, dbając o jakość danych i dostarczając kompleksowe raporty, które są wykorzystywane przez jednostki wewnętrzne, instytucje współpracujące oraz Komisję Nadzoru Finansowego. W ramach współpracy z TFI Aneta jest odpowiedzialna m.in. za model kalkulacji kosztów, na podstawie którego dokonywane jest rozliczenie tzw. zachęt.

Jedną z mocnych stron Anety jest jej skrupulatność, dokładność oraz dążenie do perfekcji. Dzięki tym cechom żadna nieścisłość nie umknie jej uwadze, co przekłada się na wysoką jakość wykonywanej pracy.

Aneta Słupek