UWAGA! Nowy projekt ustawy regulującej działalność ASI / ZASI

Wpis „Co dalej z ASI? Rząd planuje zmiany w ustawie” zawierał podsumowanie najważniejszych planowanych zmian dotyczących działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) i ich zarządzających (ZASI). Okazuje się jednak, że do Sejmu trafił inny projekt ustawy, modyfikujący niektóre poprzednie ustalenia.

  • Najświeższy projekt przewiduje nowe podejście w kwestii klienta profesjonalnego. Pierwotnie zakładany próg, który umożliwiał inwestorowi uzyskanie statusu klienta profesjonalnego i zainwestowanie w ASI, wynosił 100 000 euro. Aktualnie kwota ta została zmniejszona do 60 000 euro.
  • Zrezygnowano z zapisu, zgodnie z którym spółki handlowe, spółdzielnie lub ich odpowiedniki założone na podstawie prawa zagranicznego nie będą mogły być klientami profesjonalnymi, jeśli akcjonariuszem, wspólnikiem lub członkiem tych podmiotów będzie osoba fizyczna, która wniosła wkład wynoszący mniej niż 100 000 euro.
  • Zrezygnowano z zapisu dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego przez ASI. W poprzednim wpisie wspominałam, że w związku z wymogiem wniesienia wkładu w wysokości 100 000 euro nie będzie możliwe obniżenie kapitału zakładowego przez ASI w ten sposób, że udział osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego spadłby poniżej tej kwoty. Najnowszy projekt nie uwzględnia tej zmiany.
  • Dodano również zapis, zgodnie z którym nowych wymogów w stosunku do klienta profesjonalnego wspomnianych powyżej i w poprzednim wpisie nie stosuje się, gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni wskazani w art. 2 pkt 13a lit. a-m Ustawy o funduszach inwestycyjnych (m.in. banki, firmy inwestycyjne, czy fundusze inwestycyjne).

Jak widać, złagodzono warunki uzyskania statusu klienta profesjonalnego poprzez zmniejszenie kwoty wymaganej inwestycji (nadal jednak jest ona dość wysoka). Niestety w niezmienionym kształcie będzie obowiązywał zapis dotyczący przenoszenia praw uczestnictwa w ASI – osoba, na którą będą przenoszone prawa, również będzie musiała spełnić kryteria ustawowe, tj. m.in. wnieść do ASI minimum 60 000 euro.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.